ป่าปงเปียง
พิกัด 18.531021, 98.446590

ป่าปงเปียงเป็นพื้นที่ทำนาขั้นบันไดของชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ บ้านป่าปงเปียง บ้านตีนผา ลักษณะพื้นที่เป็นหุบเขาที่มีความลาดชันสูง ทำให้ชาวบ้านต้องปรับพื้นที่เป็นขั้นบันไดไปตามแนวของเส้นชั้นความสูง (Contour line) เกิดเป็นภาพทิวทัศน์วัฒนธรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูทำนา ประมาณเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน มีนักท่องเที่ยวและนักถ่ายภาพจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อน ถ่ายภาพ เกิดเป็นที่พักของชาวบ้านที่สร้างที่พักแบบกระท่อมไม้ไว้รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และมีภาพที่ถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพ มือสมัครเล่น และนักท่องเที่ยวทั่วไปกระจายตามสื่อต่างๆทำให้พื้นที่มีชื่อเสียงมากในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา

เส้นทางจากตัวอำเภอแม่แจ่มไปยังป่าปงเปียงไปได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่แยกจากเส้นทางขึ้นดอยอินทนนท์กับเส้นทางจากบ้านทุ่งยาว ระยะทางประมาณ 17 กม. แต่สภาพทางช่วงสุดท้ายเป็นทางชัน แคบ และผิวทางเป็นดิน เดินทางในช่วงหน้าฝนยากลำบากมาก ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะจอดรถไว้ที่ตัวอำเภอหรือที่หน่วยพิทักษ์น้ำตกแม่ปาน (แม่แจ่ม) ซึ่งมีชาวบ้านมารับจ้างรับส่ง

ทิวทัศน์ป่าปงเปียงช่วงต้นฤดูทำนา
ที่พักบริเวณนาขั้นบันไดป่าปงเปียง
นาขั้นบันไดที่ป่าปงเปียงช่วงต้นฤดูทำนา
นาขั้นบันไดที่ป่าปงเปียงช่วงต้นฤดูทำนา
นาขั้นบันไดที่ป่าปงเปียงช่วงต้นฤดูทำนา