บ้านอมเม็ง
พิกัด 18.414801, 98.390359

บ้านอมเม็ง ตำบลกองแขก อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่มไปทางใต้ ระยะทางประมาณ 15 ก.ม. เป็นชุมชนเก่า อายุของวัดประจำชุมชนกว่า 100 ปี เป็นชุมชนขนาดกลาง มีบ้านเรือนตั้งอยู่กระจุกตัวหนาแน่น ชาวชุมชนมีอาชีพคือทำการเกษตร ทำสวนทำไร่ทำนา มีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเช่นเดียวกับบ้านอื่นๆในแม่แจ่ม มีผ้าทอไว้ใช้งานและจำหน่ายเป็นรายได้

บ้านอมเม็ง
วัดและสภาพทั่วไปของบ้านอมเม็ง