R30 เรือนร้านค้าบ้านไร่ (สร้างพ.ศ.2509)
พ่ออินปั๋น นที
ที่ตั้ง : 46 ม.10 บ้านไร่ ต.ท่าผาอ.แม่แจ่ม
พิกัด : 18.47998, 98.363573

เรือนร้านค้าหลังเดียวของชุมชนบ้านไร่ สร้างขึ้นเพื่อเปิดเป็นร้านค้าขาย มีส่วนชั้นล่างเป็นที่ขายสินค้า ชั้นบนเป็นส่วนพักอาศัย ปัจจุบันไม่ได้ค้าขายแล้ว เพราะถนนหมู่บ้านถูกตัดใหม่ เส้นทางหน้าเรือนร้านค้านี้ไม่ได้เป็นเส้นทางหลักอีกต่อไป
จุดเด่น: เรือนร้านค้า ตัวเรือนยาวขนานไปกับถนน เพื่อประโยชน์ของการค้าขายเป็นหลัก