สื่อวีดีทัศน์

สื่อวีดีทัศน์ เมือง หมู่บ้าน บริเวณบ้าน เรือนพักอาศัย และวิถีชีวิตของชาวแม่แจ่ม ตลอดจนประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือนเรือนไม้กับวิถีชีวิตชาวแม่แจ่ม https://youtu.be/RJZHOPy2Zg0 คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ เมืองแม่แจ่ม https://youtu.be/aqXZRJoPxT0 คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ สล่าปัน จันทิมา https://youtu.be/8p0XjjoqcK8 คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ เรือนไม้บะเก่าที่แม่แจ่ม https://youtu.be/IYV8txMTQz4 คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ วิถีชีวิตชาวล้านนาที่แม่แจ่ม https://youtu.be/hI4LCOcWYnk คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ หมู่บ้านในแม่แจ่ม https://youtu.be/zJiEelUb6Dw คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ บ้านของชาวแม่แจ่ม https://youtu.be/cj11vsFV8r0 คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ การปลูกเรือนไม้แบบประเพณีล้านนา หลังที่ 1 https://youtu.be/k3n6CABEeys คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ การปลูกเรือนไม้แบบประเพณีล้านนา หลังที่ 2 https://youtu.be/_220xBxeEAw คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ คนเฒ่าแม่แจ่ม วิถีชีวิตผู้สูงอายุ (คนเฒ่า) ของแม่แจ่มป้ออุ๊ยแอ๋ง ปั้นดิน https://youtu.be/Up1g4gBKjjQ คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ ป้ออุ๊ยกอนแก้ว ทำปิ่น https://youtu.be/cFcr4fLDG4c คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ ป้ออุ๊ยหลาน จักสาน https://youtu.be/vmrCprCf41M คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ แม่ฝอยทอง https://youtu.be/lKTRxd3IyZg คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ กลุ่มแม่บ้าน บ้านไร่ ทอผ้า https://youtu.be/SPWBmu4XhOc คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ ป้อหนานปั๋น จารใบลาน https://youtu.be/Wm6MGq0as78 คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ ป้ออ้าย แม่หมา บ้านนาเรือน https://youtu.be/pr64QR7anBQ คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ ชุดองค์ความรู้ถนนสายปลาทู https://youtu.be/Eri1Q3IzjMg คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ หลักสูตรท้องถิ่น เมืองแม่แจ่ม https://youtu.be/nK6yDVP1OQM คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ วิถีชีวิตเมืองแม่แจ่ม https://youtu.be/nwNEic7QpnQ คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวแม่แจ่มจากจิตรกรรมฝาผนังวัดพร้าวหนุ่ม https://youtu.be/nUWCQr-_Vqk คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ พ่อหนานอิ่นคำ ธนันไชย จารใบลาน https://youtu.be/eXtMJG8p6Yo คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ ทัศนียภาพมุมสูงเมืองแม่แจ่ม https://youtu.be/rupzVZMCJoc คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ ผ้าตีนจกบ้านสองธาร https://youtu.be/Dx_R36MWPBM คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ เพลงประจำโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า https://youtu.be/FrirwDxKNUE คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ ยามเริ่มหน้านา https://youtu.be/_oNdJoQlwzM คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ ป้ออุ๊ยดวง...