สื่อวีดีทัศน์
เมือง หมู่บ้าน บริเวณบ้าน เรือนพักอาศัย และวิถีชีวิตของชาวแม่แจ่ม ตลอดจนประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือน

เรือนไม้กับวิถีชีวิตชาวแม่แจ่ม

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

เมืองแม่แจ่ม

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

สล่าปัน จันทิมา

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

เรือนไม้บะเก่าที่แม่แจ่ม

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

วิถีชีวิตชาวล้านนาที่แม่แจ่ม

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

หมู่บ้านในแม่แจ่ม

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

บ้านของชาวแม่แจ่ม

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

การปลูกเรือนไม้แบบประเพณีล้านนา หลังที่ 1

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

การปลูกเรือนไม้แบบประเพณีล้านนา หลังที่ 2

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

คนเฒ่าแม่แจ่ม
วิถีชีวิตผู้สูงอายุ (คนเฒ่า) ของแม่แจ่ม

ป้ออุ๊ยแอ๋ง ปั้นดิน

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

ป้ออุ๊ยกอนแก้ว ทำปิ่น

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

ป้ออุ๊ยหลาน จักสาน

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

แม่ฝอยทอง

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

กลุ่มแม่บ้าน บ้านไร่ ทอผ้า

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

ป้อหนานปั๋น จารใบลาน

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

ป้ออ้าย แม่หมา บ้านนาเรือน

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

ชุดองค์ความรู้

ถนนสายปลาทู

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

หลักสูตรท้องถิ่น เมืองแม่แจ่ม

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

วิถีชีวิตเมืองแม่แจ่ม

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

เรียนรู้วิถีชีวิตชาวแม่แจ่มจากจิตรกรรมฝาผนังวัดพร้าวหนุ่ม

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

พ่อหนานอิ่นคำ ธนันไชย จารใบลาน

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

ทัศนียภาพมุมสูงเมืองแม่แจ่ม

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

ผ้าตีนจกบ้านสองธาร

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

เพลงประจำโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

ยามเริ่มหน้านา

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

ป้ออุ๊ยดวง บ้านต่อเรือ

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ